Jaroslav Nušl

projekt.cvut.org

skupina 33

 ročník 5

 

 

Semestrální práce

 

Zadání

 

Cílem projektu by bylo navrhnout a zrealizovat rozhraní pro komunikaci PC s ostatním zařízením komunikujícím přes protokol DMX512. Na tento projekt by také navazovala budoucí diplomová práce. Hlavní body semestrálního projektu by spočívaly:

 

 

 

projekt.cvut.org

 

Diplomový seminář

Řízení světelných efektu hudebním signálem

 

Zadání

 

 

 

 

Popis diplomové práce:  Řízení techniky komunikující protokolem DMX 512 pomocí dat získaných z hudby a to v reálném čase.